Dane firmowe

Labra Sp. z o.o.

SIEDZIBA: Przeginia Duchowna 305, 32-061 Rybna
ZAKŁAD PROD: Olszyny, ul. Koszykarska 4, 32-551 Babice

NIP 944-22-21-317
REGON 121270800

KRS 0000365994
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 549,900.00