Dane firmowe

LABRA Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Strażaków 11, 32-061 Przeginia Duchowna

Zakład prod. i biuro (dostawy, korespondencja):
ul. Koszykarska 4, 32-551 Olszyny

NIP 944-22-21-317
REGON 121270800

KRS 0000365994
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 549,900.00